Finanszírozási feltételek vállalkozások részére

Ki lehet az ügyfelünk?

 • Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozók.

 Milyen járműveket finanszírozunk?

 • Minden új VOLVO személygépjárművet, illetve
 • bármely olyan használt személygépjárművet, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek:
  • érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel rendelkezik.
  • a gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év lehet,
  • míg a futamidő végén nem lépheti túl a 18 évet.

Választható finanszírozási konstrukciók:

 • zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing, valamint
 • bérleti konstrukció (üzemeltetéssel „full service” is)

 

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Zártvégű pénzügyi lízingnél az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikus a Lízingbevevő tulajdonszerzése.
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz a futamidő végéig szintén a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában lesz, azonban a futamidő végén a Lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat.
  • maradványértéken megvásárolja a gépjárművet, így az a tulajdonába kerül
  • megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően a tulajdonjogot szerez a gépjármű felett; vagy
  • visszaadja a Finanszírozónak a lízingelt eszközt.

  Az önerő és a lízingdíjak áfa összege a magán és a céges használat arányában levonható.

 • Bérleti konstrukciónál a Bérbeadó a gépjármű tulajdonosa, a Bérbevevő havonta bérleti díjat fizet a gépjármű használata után. A bérleti díj (illetve a választott szolgáltatások) Áfa összege a magán és céges használat arányában levonható.

 

Saját erő:

 • Zártvégű pénzügy lízingnél a saját erő a bruttó vételár 20%-ától,
 • Nyíltvégű pénzügyi lízingnél a saját erő (a nettó vételár + a REG adó) 20%-ától
 • Bérlet esetén a saját erő mértéke a vállalkozás bonitás vizsgálatától függ, de akár már 0%-tól elindítható a konstrukció.

 

Maradványérték:

Az alábbi táblázatban a nyíltvégű pénzügyi lízingnél a nettó maradványérték százaléka van megadva a futamidő és a bruttó vételár függvényében:

 Futamidő (hónapban)                                                                    Bruttó vételár
                         6m Ft alatt                             6m Ft-tól
min.max.min.max.
 12 – 2330% 50% 30% 40% 
 24 – 3525% 40% 20% 30% 
 36 – 4720% 30% 15% 20% 
 48 – 5915% 25% 10% 15% 
 60 – 7110% 20% 10% 10% 
 72 – 8310% 10% 5% 5% 
 84 – 965% 5% 5% 5% 

A nettó maradványérték = (a nettó vételár + a REG adó) x a finanszírozni kívánt gépjármű bruttó vételára és a futamidő alapján választott maradványérték százalékkal

 

Kamatozás módja:

 • változó és
 • fix kamatozás

 Futamidő:

 • Változó kamatozás esetén:
  • maximum 96 hónap
 • Fix kamatozás esetén:
  • minimum 36 hónap maximum 60 hónap

 Finanszírozás devizaneme:

 • Magyar forint

A finanszírozás igénybevételének egyéb feltételei:

A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás fenntartása szükséges. Kivételt képeznek ez alól a casco mentes konstrukciók.

 

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 • Beépített casco-s konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
 • Casco-mentes konstrukció : az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás:

A finanszírozási szerződés megkötésekor a Finanszírozónak be kell jegyeznie többek között a lízingbeadás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) rendszerébe. Ehhez a bejegyzéshez az Ügyfél részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást – az Ügyfél költségére – közjegyző előtt kell megtenni. Az Ügyfélnek a regisztrált adatait tartalmazó Azonossági nyilatkozatot és a közjegyzői Tanúsítványt a folyósításig meg kell küldenie a Finanszírozó részére.

 

A hitelminősítéshez szükséges dokumentumok:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

 • Kitöltött lízing kérelmi adatlap
 • Személy azonosító igazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Gépjárművezetői engedély
 • vállalkozói igazolvány vagy NAV által kibocsátott adószámmal ellátott nyilvántartásba vételt igazoló okirat
 • Adóbevallás eBEV nyugtával
 • 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

 • Kitöltött lízing kérelmi adatlap
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • aláírási címpéldány a szerződés aláíróktól
 • az eljárni jogosult személy személyi okmányai
 • 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat
 • előző évi mérleg és eredménykimutatás

 

A Volvo Car Financial Services szolgáltatást Magyarország területén a Merkantil Bank Zrt. nyújtja.

A finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. (www.merkantil.hu) honlapján vagy székhelyén (1051 Budapest, József Attila utca 8.).

Érdeklik a részletek?

Kérjen információt kollégáinktól!