A Volvo vásárlók egy nagycsalád tagjaivá válnak, és az autó megvásárlása után is számíthatnak elkötelezett támogatásunkra. Ennek részei a Volvo gépjármű biztosítások is, melyek megnyugtató védelmet nyújtanak az előre nem látható káreseményekre. Minden pillanatban biztos lehet abban, hogy káresemény esetén is a lehető legjobb szolgáltatást kapja, így rövid időn belül ismét Volvója kényelmét élvezheti.  A Volvo Car Insurance kedvező feltételekkel rendelkező casco biztosítást kínál a Volvo tulajdonosok részére. A Volvo Car Insurance casco termék csak a Volvo hivatalos márkakereskedői hálózatán keresztül vehető igénybe.

volvo-biztositasok

MIT NYÚJT ÖNNEK A VOLVO CAR INSURANCE CASCO SZOLGÁLTATÁSA?

• Részkár esetén avulásmentes térítést (nincs értékemelkedés levonás).
• Törés- és elemi kár esetén kölcsöngépjármű térítést a jármű javításának indokolt időtartamára, de legfeljebb 5 napra, napi 10.000 Ft, azaz maximum 50.000 Ft összegig.
• 90%-os megemelt javíthatósági határt töréskár esetén.
• Önálló üvegkár térítést önrész levonása nélkül.
• A menetképtelen gépjármű mentésének, tárolásának és az Ön által választott Volvo márkaszervizbe szállításának megtérítését belföldön 100.000 Ft, külföldről 300.000 Ft értékhatárig.
• Totál- vagy lopáskár esetén újérték-térítést az első forgalomba helyezéstől számított 3 hónapos korig (a kiskereskedelmi számlaérték alapján, csak %-os önrész kerül levonásra).
• Műszaki hiba assistance szolgáltatást a műszaki, nem baleseti meghibásodásból eredő menetképtelenség esetére. Amennyiben a gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító megbízottja autómentőt biztosít, mely a gépjárművet a legközelebbi Volvo márkaszervizbe szállítja.
• Hibás tankolás biztosítást, melynek felső határa: 50.000 Ft/év.
• Egész Európára kiterjedő területi hatályt (kivéve: Fehér-Oroszország, Oroszország, Albánia, Koszovó).

EGYÉB IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK

CASCO ÉS KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS EGYÜTT

• Amennyiben Ön a Volvo Car Insurance casco biztosítással egyidőben, ugyanarra a gépjárműre kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást is köt, úgy a kötelező és a casco biztosítás díjából is kedvezményre jogosult.
• Ha rendelkezik más, nem gépjármű szerződéssel a Generalinál, akkor további kedvezményt is igénybe vehet.
• Csoportos beszedés fizetési mód választása esetén nem csak levesszük Önről a rendszeres díjfizetés gondját, de 10%-os kedvezményt is adunk a casco biztosítás díjából.

 

KOMMUNIKÁCIÓS KEDVEZMÉNY

Amennyiben Ön megadja az e-mail címét és mobiltelefonszámát, hogy a biztosító azon keresztül intézhesse szerződésével kapcsolatos ügyeit, akkor kedvezményben részesül.

 

E-SZÁMLA KEDVEZMÉNY

Amennyiben a biztosító a számláit elektronikus úton küldi meg, további kedvezményben részesül.

Volvo Car Insurance segélyvonal

 

Az éjjel-nappal hívható telefonszámon tanácsot és segítséget kérhet belföldön vagy külföldön történő baleset, műszaki hiba vagy gépjárműlopás esetén.

Belföldről: (06 1) 458-4451
Külföldről: (+36 1) 458-4451

A Volvo Car Insurance szolgáltatásait Magyarországon a Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest,Teréz krt. 42-44.) nyújtja.

További részletek és információ
Keresse fel hivatalos Volvo Márkakereskedőjét, ahol értékesítési munkatársunk a Volvo gépjárművek teljes választéka és a Volvo Biztosításokra vonatkozó kérdésekben is az Ön rendelkezésére áll.