Finanszírozási feltételek fogyasztók részére

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.

Milyen járműveket finanszírozunk?

 • Minden új VOLVO személygépjárművet, illetve
 • bármely olyan használt személygépjárművet, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek:
  • érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel rendelkezik.
  • a gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év lehet,
  • míg a futamidő végén nem lépheti túl a 18 évet.

Választható finanszírozási konstrukciók:

 • zártvégű pénzügyi lízing

 Finanszírozási konstrukció jellemzői:

 • zártvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában marad a finanszírozott gépjármű, azonban az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikus a Lízingbevevő tulajdonszerzése.

 Saját erő:

 • a bruttó vételár 20%-ától

 Kamatozás módja:

 • változó és
 • fix kamatozás

 Futamidő:

 • Változó kamatozás esetén:
  • maximum 84 hónap
 • Fix kamatozás esetén:
  • minimum 36 hónap maximum 60 hónap

 Finanszírozás devizaneme:

 • Magyar forint

A finanszírozás igénybevételének egyéb feltételei:

A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás fenntartása szükséges. Kivételt képeznek ez alól a casco mentes konstrukciók.

 

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 • Beépített casco-s konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
 • Casco-mentes konstrukció : az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás:

A finanszírozási szerződés megkötésekor a Finanszírozónak be kell jegyeznie többek között a lízingbeadás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) rendszerébe. Ehhez a bejegyzéshez az Ügyfél részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást – az Ügyfél költségére – közjegyző előtt kell megtenni. Az Ügyfélnek a regisztrált adatait tartalmazó Azonossági nyilatkozatot és a közjegyzői Tanúsítványt a folyósításig meg kell küldenie a Finanszírozó részére.

 A hitelminősítéshez szükséges dokumentumok:

MAGÁNSZEMÉLYEK

 • Kitöltött lízing kérelmi adatlap
 • Személy azonosító igazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Gépjárművezetői engedély
 • Adó és TAJ kártya száma
 • Munkáltatói jövedelemigazolás vagy
  • a legutóbbi két hónapra vonatkozó bankszámla kivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását, vagy
  • a legutóbbi adóévre vonatkozó NAV által kibocsátott jövedelemigazolás

 Tudnivalók a megfontolt döntéshez

Javasoljuk természetes személy ügyfeleknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is.

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell).

A Volvo Car Financial Services szolgáltatást Magyarország területén a Merkantil Bank Zrt. nyújtja.

A finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. (www.merkantil.hu) honlapján vagy székhelyén (1051 Budapest, József Attila utca 8.).

Érdeklik a részletek?